Representative Mary Felzkowski (R - 35)

Mary Felzkowski

(608) 266-7694, (888) 534-0035
Rep.Felzkowski@legis.wisconsin.gov

Room 306 East
State Capitol
P.O. Box 8952
Madison WI 53708


Hometown:
Irma